Thang máy lồng kính

HSGQ-609

Canopy trang trí với dòng ánh sáng    :     Nung men

Xem kính     :     Kính nhiều lớp

Treo trần    :     Phía sau thủy tinh và trán kết hợp với gương st / st và acrylic

Lan can     :     Φ38mm st/st

Sàn   :     PVC

Tùy chọn     :     Marble sàn / nhiều màu cửa xe

HSGQ-021

Canopy trang trí với dòng ánh sáng    :     Men nung thép

Kính quan sát    :     Kính nhiều lớp (ba miếng)

Trang trí trần nhà     :     Men nung thép và acrylic

Bảng điều khiển xe     :     St/St đường chẻ tóc kết thúc

Lan can    :     Không gỉ, Φ25mm


Sàn   :     PVC

Tùy chọn     :     Nước cắt khảm sàn và cửa xe ban kính

HSGQ-019

Canopy trang trí với dòng ánh sáng     :     Men nung thép

Kính quan sát    :     Kính nhiều lớp (ba miếng)

Trang trí trần nhà     :     Men nung thép và acrylic

Bảng điều khiển xe     :     St/St đường chẻ tóc kết thúc

Lan can    :     Không gỉ, Φ25mm


Sàn   :     PVC

Tùy chọn     :     Nước cắt khảm sàn tàu, cửa kính xe hơi và hình cầu bán kính nhiều lớp quan sát

HSGQ-008

Canopy trang trí với dòng ánh sáng    :     Men nung thép

Kính quan sát    :     Kính nhiều lớp (ba miếng)

Trang trí trần nhà     :     Men nung thép và acrylic

Bảng điều khiển xe     :     St/St đường chẻ tóc kết thúc

Lan can    :     Không gỉ, Φ25mm


Sàn   :     PVC

Tùy chọn     :     Nước cắt khảm sàn tàu, cửa kính xe hơi và hình cầu bán kính nhiều lớp quan sát

HSGQ-001

Canopy  :  nướng men thép

Quan sát kính : Kính nhiều lớp (ba mảnh)

Trang trí trần nhà :  Đường chẻ tóc St / St hoàn thành và acrylic

Bảng điều khiển xe :  St/St đường chẻ tóc hoàn thành

Lan can  :  Không gỉ, Φ38mm


Sàn  :  PVC

Tùy chọn   :   Nước cắt Ban sàn khảm và cửa kính xe hơi

Tags: thang may | thang may long kinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: